Interessetest

De interessetest richt zich op leerlingen uit het voortgezet onderwijs die zich in de oriëntatiefase voor hun vervolgopleiding bevinden. De test heeft als doel de leerling op basis van de gegeven antwoorden/voorkeuren de best passende sectoren/richtingen binnen het MBO voor te stellen. De testuitslag sluit volledig aan op de gehanteerde indeling en benamingen van de onderwijsinstelling. Dit kunnen bijvoorbeeld interessegebieden, sectoren maar ook colleges zijn. In de backoffice is de uitslag inzichtelijk voor de onderwijsinstelling.

Competentietest

De competentietest biedt de potentiële student handvaten om zich te oriënteren op de verschillende opleidings- en cursusmogelijkheden die de onderwijsinstelling aanbiedt. De gevalideerde test meet het competentiepotentieel van de aankomend leerling en matcht deze met de passende beroepen, opleidingen en eventuele activiteiten. Op basis van de antwoorden worden de best passende opleidingen in kaart gebracht. De opleidingen worden doorgelinkt naar het aanbod op de website zodat een directe match ontstaat tussen de doelgroep en het opleidings- of cursusaanbod. In de backoffice is de uitslag inzichtelijk voor de onderwijsinstelling.

Opleidingenwizard

De Opleidingenwizard is een gedigitaliseerde keuzehulp waarmee de bezoeker door middel van het volgen van de stappen een passend aantal opleidingen overhoudt die aansluiten bij zijn of haar voorkeuren. De wizard heeft vier stappen: Wat vind ik leuk? Waar ben ik goed in? Waar wil ik werken? Wat is mijn niveau/leerweg? De uitslag bestaat uit de opleidingen of beroepen die na het doorlopen van de stappen zijn overgebleven. De bezoeker kan deze bewaren in zijn profiel. De geselecteerde voorkeuren van de verschillende stappen worden in een overzichtje weergegeven en bewaard in het profiel. In de backoffice is dit inzichtelijk bij de leerlingprofielen.

Wij werken voor

Contact

Als u geïnteresseerd bent in een demonstratie van de KeuzeHub, aarzel dan niet om contact op te nemen.